นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการ จ.นครพนม พร้อมด้วยนายทวี ดำรงเลิศบวร พัฒนาการ จ.นครพนม/คลังจังหวัด/พาณิชย์จังหวัด/ประธานหอการค้าจังหวัด ร่วมให้การต้อนรับนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมช.กระทรวงพาณิชย์ ตรวจติดตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ(เปิดปั๊มน้ำมัน และร้านค้าประชารัฐ)

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 60 เวลา 14.00 น. ^^นายสมชาย วิทย [...]
อ่านเพิ่มเติม

นายสามารถ สุริยประพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอนาหว้า ร่วมเตรียมความพร้อมจัดสถานที่ต้อนรับคณะตรวจติดตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ(เปิดปั๊มน้ำมัน และร้านค้าประชารัฐ)

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 60 เวลา 13.00 น.นายสามารถ สุริยป [...]
อ่านเพิ่มเติม

นางสาวศรินพรรณ ชาวันดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ออกตรวจเยี่ยมการจำหน่ายกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มอาชีพและสินค้าพื้นเมือง ร่วมจัดแสดงและจำหน่าย ในตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ต้นแบบ อำเภอนาหว้า เป็นวันที่ 2

วันที่ 22  กันยายน 2560 เวลา 09.30 น.  นางสาวศรินพรรณ ช [...]
อ่านเพิ่มเติม

นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอำเภอนาหว้า เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีอำเภอนาหว้า

21 ก.ย.2560 เวลา 9.00 น. นายสามารถ สุริยประพันธ์ รักษาร [...]
อ่านเพิ่มเติม

นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอำเภอนาหว้า ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ต้นแบบ อำเภอนาหว้า

วันที่ 21  กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นายวีระ จรูญพิทัก [...]
อ่านเพิ่มเติม

นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอำเภอนาหว้า ร่วมประชุมกรรมการฝ่ายต่างๆ ในการเตรียมงานพิธีถวายดอกไม้จันท์ในส่วนภูมิภาคของอำเภอ เพื่อรับทราบความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรคในการเตรียมงาน

20 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น. นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นา [...]
อ่านเพิ่มเติม

ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่โดยนำบริการสินค้าจัดจำหน่ายให้แก่พี่น้องประชาชนถึงหมู่บ้าน ตำบล ณ โรงเรียนบ้านสามัคคี ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า

19 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสามารถ สุริยประพันธ์ น [...]
อ่านเพิ่มเติม

นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอำเภอนาหว้า เป็นประธานในพิธีรับมอบดอกไม้จันทน์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอ 6 แห่ง ที่สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมกันประดิษฐ์เพื่อน้อมถวายและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช

15 กันยายน 2560  นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอำเภอนาหว้า [...]
อ่านเพิ่มเติม

นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอำเภอนาหว้า เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ) ประจำปี 2560

14 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นา [...]
อ่านเพิ่มเติม