@ นาหว้า 26 ก.ค.60 ชาวบ้านท่าเรือ ม.1 ต.ท่าเรือ ร่วมกันบริจาคเงินสด เพื่อจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ประดิษฐ์ดอกไม้จันรน์พระราชทาน จำนวน 6,180 บาท/ร่วมทำกิจกรรมเป็นวันแรก โดยมีสตรีบ้านท่าเรือ เข้าร่วมกิจกรรม

@ นาหว้า 26 ก.ค.60 ชาวบ้านท่าเรือ ม.1 ต.ท่าเรือ ร่วมกัน [...]
อ่านเพิ่มเติม

นางสาวอัสนีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร พัฒนาการอำเภอนาหว้า มอบหมายให้นายสามารถ สุริยประพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ วิทยากรครู ข ตำบลบ้านเสียว โดยมีทีมวิทยากร ครู ค ร่วมดำเนิน โครงการขยายผลตามแนวทางศาสตร์พระราชา กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาครัวเรือนเป้าหมาย ณ บ้านโคกสะอาด ม.8,9

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 นางสาวอัสนีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร [...]
อ่านเพิ่มเติม

นางสาวอัสนีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร พัฒนาการอำเภอนาหว้า มอบหมายให้นายสามารถ สุริยประพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ วิทยากรครู ข ตำบลบ้านเสียว โดยมีทีมวิทยากร ครู ค ร่วมดำเนิน โครงการขยายผลตามแนวทางศาสตร์พระราชา กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาครัวเรือนเป้าหมาย ณ บ้านดอนแดง ม.4,5

วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 นางสาวอัสนีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร [...]
อ่านเพิ่มเติม

นางสาวอัสนีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร พัฒนาการอำเภอนาหว้า พร้อมด้วย นายสามารถ สุริยประพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ วิทยากรครู ข ตำบลบ้านเสียวโดยมีทีมวิทยากร ครู ค ร่วมดำเนิน โครงการขยายผลตามแนวทางศาสตร์พระราชา กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาครัวเรือนเป้าหมาย บ้านเสียว ม.3,10

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวอัสนีย์ พรหม [...]
อ่านเพิ่มเติม

นางสาวอัสนีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร พัฒนาการอำเภอนาหว้า มอบหมายให้ นางสาวศรินพรรณ ชาวันดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และ วิทยากรครู ข ตำบลนาหว้า โดยมีทีมวิทยากร ครู ค ร่วมดำเนิน โครงการขยายผลตามแนวทางศาสตร์พระราชา กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาครัวเรือนเป้าหมาย

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 นางสาวอัสนีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร [...]
อ่านเพิ่มเติม

นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอำเภอนาหว้า ปลัดอาวุโส หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับมอบดอกไม้จันทน์ที่ราษฎรร่วมบริจาคเงินและร่วมกันประดิษฐ์จากผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรหมู่ 3 ตำบลนาหว้า จำนวน 1,200 ช่อ

20 ก.ค. 2560 เวลา 19.30 น. นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอ [...]
อ่านเพิ่มเติม

นางสาวอัสนีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร พัฒนาการอำเภอนาหว้า พร้อมด้วย นางชลธิชา มาตรรักษ์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงานและ วิทยากรครู ข ตำบลนาคูณใหญ่ โดยมีทีมวิทยากร ครู ค ร่วมดำเนิน โครงการขยายผลตามแนวทางศาสตร์พระราชา กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาครัวเรือนเป้าหมาย บ้านนาคูณใหญ่ ม.2

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 นางสาวอัสนีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร [...]
อ่านเพิ่มเติม

นางสาวอัสนีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร พัฒนาการอำเภอนาหว้า พร้อมด้วย นางสาวศรินพรรณ ชาวันดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และ วิทยากรครู ข ตำบลนาหว้า โดยมีทีมวิทยากร ครู ค ร่วมดำเนิน โครงการขยายผลตามแนวทางศาสตร์พระราชา กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาครัวเรือนเป้าหมาย

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นางสาวอัสนีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร [...]
อ่านเพิ่มเติม

นางสาวอัสนีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร พัฒนาการอำเภอนาหว้า มอบหมาย นายสามารถ. สุริยประพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ วิทยากรครู ข ตำบลบ้านเสียวโดยมีทีมวิทยากร ครู ค ร่วมดำเนิน โครงการขยายผลตามแนวทางศาสตร์พระราชา กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาครัวเรือนเป้าหมาย

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นางสาวอัสนีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร [...]
อ่านเพิ่มเติม