ร่วมโครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น(เพิ่มเติม)

เข้าชม 10 ครั้ง

@นาหว้า 12 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น.นางสาวอัสนีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร พัฒนาการอำเภอนาหว้า  ร่วมโครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น(เพิ่มเติม) องค์การบริหารส่วนตังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ หอประประชุมอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

(Visited 10 times, 1 visits today)