ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน(ศอช.ต.) ตำบลนางัว

เข้าชม 23 ครั้ง

@นาหว้า 12 มิ.ย.60 เวลา 10.00 น. นางสาวอัสนีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร พัฒนาการอำเภอนาหว้า มอบหมายให้นายสามารถ สุริยประพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน(ศอช.ต.) ตำบลนางัว เพื่อเตรียมความพร้อมส่งเข้าคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านนาคอย ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

(Visited 23 times, 1 visits today)