ตรวจสอบเอกสารการทำสัญญาเงินกู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เข้าชม 6 ครั้ง

@นาหว้า 12 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. นางสาวอัสนีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร พัฒนาการอำเภอนาหว้า พร้อมด้วย นางชลธิชา มาตรรักษ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ตรวจสอบเอกสารการทำสัญญาเงินกู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

(Visited 6 times, 1 visits today)