ต้อนรับคณะทำงานคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็นเป็นสุข”และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2560

@นาหว้า : 21 มิถุนายน 2560 นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอ [...]

อ่านต่อ

นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 11 ตรวจประเมินโครงการหมู่บ้านสารสนเทศดีเด่น จ.นครพนม

@ นาหว้า 20 มิถุนายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ ศูนย์สารสนเทศ [...]

อ่านต่อ

รับมอบน้ำดื่มสะอาดจากการประปา ส่วนภูมิภาคอำเภอศรีสงคราม ไว้ใช้ในการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2560

@นาหว้า 16 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นางสาวอัสนีย์ พร [...]

อ่านต่อ