นายพันธ์ หมั่นหมาย

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอนาทวี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลา