ข่าวประชาสัมพันธ์

22 ม.ค. 2563

รับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุม [...]