พช.นครชัยศรีร่วมประชุมกับทีมครูฝึกระดับตำบล ตามกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อน การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life)

 

วันที่ 6 ธันวาคม 2560
เวลา 09.00น.
นายชาญวิทย์ ศุภกิจจานุสรณ์ นายอำเภอนครชัยศรี เป็นประธานเปิดการประชุมทีมครูฝึกระดับตำบล ตามกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อน การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life) โดยมีนายสุรชาติ แก้วทองประคำ พัฒนาการอำเภอนครชัยศรี เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้ได้มีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมด้วยทีมครูฝึกระดับตำบล จำนวน 120 คน เข้าร่วมประชุมโครงการดังกล่าว

ณ หอประชุมอำเภอนครชัยศรี

(Visited 49 times, 1 visits today)