ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานสมาชิกขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อต่อยอดกิจกรรมอาชีพและรายได้เพิ่มเติม บ้านนาคู่เหนือ หมู่ 8 ตำบลนาคู่

[...]
อ่านเพิ่มเติม