พช.นาแก ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับตำบล พื้นที่ตำบลพระซอง

@นาแก…แลสง่า : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตน [...]
อ่านเพิ่มเติม