ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลและพิธีวางพวงมาลา, พิธีถวายบังคม เนื่ิองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช​ บรมนาถบพิตร

@นาแก…แลสง่า>>>วันอาทิตย์ที่​ 13 ตุลาคม  [...]