พัฒนาการอำเภอนาแก ร่วมประชุมคัดเลือกกำนันตำบลสีชมพู

@นาแก…แลสง่า>>>วันที่ 21 ต.ค.62 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุศรีคุณ ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอนาแก
นายศรี ศรีพุทธรินทร์ นายอำเภอนาแก เป็นประธานการคัดเลือกกำนันตำบลสีชมพู ทั้งนี้ นางสาวงามตา ยืนยง พัฒนาการอำเภอนาแก ร่วมประชุมคัดเลือกฯ ผลปรากฎว่า นายคินณรงค์ วงค์ผาบุตร ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.สีชมพู ได้รับการคัดเลือกเป็นกำนันตำบลสีชมพู

(Visited 16 times, 1 visits today)