ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าไทพิมาน

@นาแก…แลสง่า>>>วันที่ 21 ต.ค.62 เวลา 13.30 น. ณ ที่ทำการกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าไทพิมาน หมู่ 1 ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม นางสาวงามตา ยืนยง พัฒนาการอำเภอนาแก และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มฯ ซึ่งกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มที่ได้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมของกลุ่มฯ จากงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

(Visited 24 times, 1 visits today)