พช.นาแก ร่วมฝึกอบรมการใช้โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ปี 2562

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาแก โดย นายสมิง วงค์หลวงอุด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอนาแก มอบหมาย นางศรัณยา ผลอ้อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นำทีมผู้บันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. และ กชช2ค. อำเภอนาแก เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2562 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม ฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความคุ้นชิน เพื่อให้การบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ปี 2562 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทันตามกำหนดเวลา  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

(Visited 18 times, 1 visits today)