นายสมิง วงค์หลวงอุด

ตำแหน่งรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอนาแก

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาแกจังหวัดนครพนม

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย nakae วันที่ 21 ธ.ค. 2561

พช.นาแก ร่วมออกหน่วยบริการ ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันที่  21 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น.  ณ  โรงเรียนไทยรั [...]