นางสาวงามตา ยืนยง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอนาแกสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาแกจังหวัดนครพนม

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย nakae วันที่ 15 ต.ค. 2562

พิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลและพิธีวางพวงมาลา, พิธีถวายบังคม เนื่ิองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช​ บรมนาถบพิตร