นางสาวการีมะห์ บากา

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองยะลาอำเภอเมืองยะลา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

บริการของเรา