มอบโล่เชิดชูเกียรติ

เข้าชม 26 ครั้ง

วันที่  2 ต.ค. 2560  นายมังกร  ศรีษะโคตร  พัฒนาการอำเภอเมืองมหาสารคาม  ร่วมประชุมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2560  โดยในที่ประชุมได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ  โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น  ประจำปี 2560               โล่ประกาศเกียรติคุณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น  เป็นสุข”  ดีเด่นระดับจังหวัด  รองชนะเลิศอันดับ 2   และรางวัลชนะเลิศกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตฯ  โดยมีนายศิริพันธ์  ขุ่มด้วง  นายอำเภอเมืองมหาสารคาม  เป็นประธานมอบ ณ  หอประชุมอำเภอเมืองมหาสารคาม

(Visited 26 times, 1 visits today)