หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” บ้านเหล่าน้อย ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม

เข้าชม 104 ครั้ง

3 กรกฎาคม 2560 นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง นายอำเภอเมืองมหาสารคาม นายมังกร ศรีษะโคตร พัฒนาการอำเภอเมืองมหาสารคาม นายสุพันธุ์ รัตนวงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าพัฒนาชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลเขวา พร้อมชาวบ้านเหล่าน้อย ร่วมต้อนรับ นางไพเราะ รอยตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560

 

(Visited 104 times, 1 visits today)