สพอ.เมืองราชบุรี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและแนะนำข้าราชการใหม่

เข้าชม 4 ครั้ง

3 กุมภาพันธ์  2563

นางสาวสุภวันย์ ชวินโรจน์พงศา พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่2/2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน โดยมีนายรณภพ เวียงสิมมา นายอำเภอเมืองราชบุรี เป็นประธานการประชุม         เพื่อติดตามการดำเนินงานระดับอำเภอ ในโอกาสนี้ได้นำนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จำนวน  2 คน เข้าแนะนำตัวกับหัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่นายสิรภพ ลีละสกุลมีเกียรติ และนายมูฮำหมัดอามิง หะยีมะลี

ในการนี้นายรณภพ เวียงสิมมา นายอำเภอเมืองราชบุรี ได้มอบแนวนโยบายในการปฏิบัติงาน การดูแล การให้บริการประชาชน ซึ่งทำให้ข้าราชการสามารถนำแนวนโยบายมาปรับใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในงาน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

(Visited 4 times, 1 visits today)