สพอ.เมืองราชบุรี ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

เข้าชม 12 ครั้ง

24 มกราคม 2563
เวลา 08.30 น.นางสาวสุภวันย์ ชวินโรจน์พงศา พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี ร่วมต้อนรับ นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ได้มาตรวจราชการจังหวัดราชบุรี ประจำเดือน มกราคม 2563

(Visited 12 times, 1 visits today)