สพอ.เมืองราชบุรี พาข้าราชการใหม่เข้าพบนายอำเภอ

เข้าชม 15 ครั้ง

22 มกราคม 2563
นางสาวสุภวันย์ ชวินโรจน์พงศา พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี นำนายสิรภพ ลีละสกุลมีเกียรติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนายมูฮำหมัดอามิง หะยีมะลี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าพบนายรณภพ เวียงสิมมา นายอำเภอเมืองราชบุรี ในการนี้นายอำเภอให้แนะนำข้อคิดและแนวทางในการทำงาน เพื่อนำไปปรับใช้กับบริบทในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

(Visited 15 times, 1 visits today)