สพอ.เมืองราชบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือน มกราคม 2563

เข้าชม 9 ครั้ง

22 มกราคม 2563
นางสาวสุภวันย์ ชวินโรจน์พงศา พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2563 ให้ข้าราชการใหม่แนะนำตัว ประชุมแผนปฏิบัติการตามแนวทางกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งมอบแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่ๆ รับผิดชอบและงานในสำนักงาน

(Visited 9 times, 1 visits today)