สพอ.เมืองราชบุรี ประสานและตรวจเยี่ยม ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านสระโบสถ์

เข้าชม 2 ครั้ง

20 มกราคม 2563

นางสาวสุภวันย์ ชวินโรจน์พงศา พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี มอบหมายให้นางเรณู จึงเจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนายสิรภพ ลีละสกุลมีเกียรติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนายมูฮำหมัดอามิง หะยีมะลี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ      ตรวจเยี่ยมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านสระโบสถ์ หมู่ที่ 6 ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์ ศึกษาชุมชนและเยี่ยมผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่

(Visited 2 times, 1 visits today)