สพอ.เมืองราชบุรี จัดประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี

เข้าชม 10 ครั้ง
20 มกราคม 2563 นางสาวสุภวันย์ ชวินโรจน์พงศา พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี มอบหมายให้ นายสุริยา สุริยันต์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน จัดประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ให้เป็นไปตามแนวทางภารกิจที่กรมการพัฒนาชุมชนมอบหมาย
ในการนี้นายสุริยา สุริยันต์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ให้นายสิรภพ ลีละสกุลมีเกียรติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนายมูฮำหมัดอามิง หะยีมะลี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมและแนะนำตัวแก่ผู้นำ อช. อำเภอเมืองราชบุรี
(Visited 10 times, 1 visits today)