สพอ.เมืองราชบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ตำบลพงสวาย

เข้าชม 2 ครั้ง

18 มกราคม 2563
เวลา 09.30 น. นางสาวสุภวันย์ ชวินโรจน์พงศา พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี มอบหมายให้ นายสุริยา สุริยันต์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน ร่วมทำความสะอาดถนน ณ บริเวณอาคารสภากาชาดหลังใหม่

(Visited 2 times, 1 visits today)