สพอ.เมืองราชบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย

เข้าชม 4 ครั้ง

17 มกราคม 2563

เวลา 08.00 น. นางสาวสุภวันย์ ชวินโรจน์พงศา พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี และนางเรณู จึงเจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย ตามโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงค์ไว้ในแผ่นดิน” โดยมีนายประกอบ วงส์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธี    ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กร และภาคเอกชน ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

(Visited 4 times, 1 visits today)