สพอ.เมืองฯ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 10/2562

เข้าชม 30 ครั้ง

3 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.
นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมเหล่ากาชาด มอบทุนการศึกษา โครงการ “กาชาดราชบุรีสานฝัน สร้างอนาคต เพื่อน้องผู้ยากไร้” จำนวน 26 ทุน ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองราชบุรี
และเวลา 10.00 น. นางสาวสุภวันย์ ชวินโรจน์พงศา พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 10/2562

(Visited 30 times, 1 visits today)