ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหนี้

เข้าชม 25 ครั้ง
 12-13 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเเพรวอาภาเพลส
นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหนี้ โดยมีเจ้าหน้าที่สพอ.เมืองราชบุรี และคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน คณะทำงาน คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ คณะกรรมการ กข.คจ. เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนแก่ผู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนให้สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ ๑ ครัวเรือน ๑ สัญญา
(Visited 25 times, 1 visits today)