ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ครั้งที่ 2/2562

เข้าชม 22 ครั้ง

4 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ครั้งที่ 2/2562  โดยมี คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจากทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยมีประเด็นการเน้นยำการดำเนินงานตามแผนและแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปี 2562 ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

(Visited 22 times, 1 visits today)