ประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารทิศทางการพัฒนาชุมชนชนปี 2562

เข้าชม 16 ครั้ง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นางอังคณา ปะดุกา รักษาการพัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารทิศทางการพัฒนาชุมชนชน ปี 2562 โดยมีนายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน บรรยายพิเศษแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2562 และนายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี บรรยายแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

(Visited 16 times, 1 visits today)