การจัดเก็บข้อมูลประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561

เข้าชม 25 ครั้ง
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น.สพอ.เมืองราชบุรี เข้าร่วมการจัดเก็บข้อมูลประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561 โดย อาจารย์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมการพัฒนาชุมชน ณ ตำบลคุ้งน้ำวน พร้อมนางวิไลวรรณ สุนทรเสถียร พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี นางเรณู จึงเจริญ พัฒนากรประจำตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้การต้อนรับและให้ข้อมูล
(Visited 25 times, 1 visits today)