โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปี 2561

เข้าชม 47 ครั้ง

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี
นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมิน “โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปี 2561” ติดตามประเมินผลการประกวด โดยนางวิไลวรรณ สุนทรเสถียร พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี เข้ารับการประเมินผลและให้ข้อมูลการดำเนินงาน

(Visited 47 times, 1 visits today)