โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี ด้านการคัดแยกขยะ

เข้าชม 89 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.
นางวิไลวรรณ สุนทรเสถียร พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี นางอังคณา ปะดุกา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยกลุ่ม กพสอ.เมืองราชบุรี กลุ่มสตรีอาสา ศึกษาดูงาน”โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี ด้านการคัดแยกขยะ” ณ บ้านรางพลับ หมู่ 1 ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีและเพิ่มพูนความรู้ในการบริหารจัดการขยะของชุมชน

(Visited 89 times, 1 visits today)