การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรี อำเภอเมืองราชบุรี

เข้าชม 58 ครั้ง

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี โดยนางวิไลวรรณ สุนทรเสถียร พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี มอบหมายนางอังคณา ปะดุกา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรี คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี/คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรเพื่อแจ้งการดำเนินงานต่างๆ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(Visited 58 times, 1 visits today)