ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน อำเภอเมืองราชบุรี

เข้าชม 17 ครั้ง

25 พฤษภาคม 2561 นางวิไลวรรณ สุนทรเสถียร พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี มอบหมาย นายสุริยา สุริยันต์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ดำเนินการประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี เพื่อชี้แจงนโยบายงานพัฒนาชุมชนและติดตามการดำเนินงานของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี

(Visited 17 times, 1 visits today)