โครงการติดตามสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล กจ.สัญจร

เข้าชม 33 ครั้ง

3เม.ย.2561 เวลา13.00น. สพอ.เมืองราชบุรี เข้าร่วมโครงการติดตามสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล กจ.สัญจร (กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน)

(Visited 33 times, 1 visits today)