โครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลสร้างสัมมาชีพชุมชน

เข้าชม 47 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี จัดโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลสร้างสัมมาชีพชุมชน วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองราชบุรี โดยมีน.ส.แววตา นะระทัต ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองราชบุรี รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ และนางอังคณา ปะดุกา รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี กล่าวรายงาน

ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะกรรมการ ศอช.ตและผู้นำชุมชน ตำบลดอนแร่ ตำบลบางป่า ตำบลดอนตะโก ตำบลคุ้งน้ำวน  ตำบลคุ้งกระถิน ตำบลเกาะพลับพลา ตำบลห้วยไผ่ ตำบลคูบัว ตำบลละ 20 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

(Visited 47 times, 1 visits today)