โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561

เข้าชม 39 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี ส่งกลุ่มเป้าหมายจำนวน 3 ท่าน นำโดยนายชัยธวัช สาลีติด นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  นางสมศรี ปราบวงศาและนางสาวพิสน ชมชุม คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพิ่่อการผลิตบ้านเขาแร้ง ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หลักสูตรกิจกรรมเครือข่าย ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 10 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 39 times, 1 visits today)