โครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ2561

เข้าชม 8 ครั้ง

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 นางวิไลวรรณ สุนทรเสถียร พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี นำทีมข้าราชการ สพอ.เมืองราชบุรี เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ2561 จังหวัดราชบุรี ณ วัดเขากูบอินทราราม ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี : ขอบคุณภาพจากไลน์ Group Cddratchaburi

(Visited 8 times, 1 visits today)