โครงฝึกอบรมพัฒนากร ระหว่างประจำการ ด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง

เข้าชม 57 ครั้ง

โครงฝึกอบรมพัฒนากร ระหว่างประจำการ ด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง ระหว่างวันที่ 6-8ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน เพชรบุรี
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี โดยนายชัยธวัช สาลีติด นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการและนางสาวสิริวรรณ อวยชัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้

(Visited 57 times, 1 visits today)