อำเภอเมืองราชบุรีจัดพิธีเปิดตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้

เข้าชม 342 ครั้ง

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา09.00น. ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี
นายรณภพ เวียงสิมมา นายอำเภอเมืองราชบุรี เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ตลาดเกษตรพอเพียง อำเภอเมืองราชบุรี โดยมีนางวิไลวรรณ สุนทรเสถียร พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี กล่าวรายงานเปิดตลาดประชารัฐฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกร และผู้ประกอบการเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

(Visited 342 times, 1 visits today)