นางชยาภรณ์ ผอมจีน

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองระนอง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนอง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย muangranong วันที่ 02 มี.ค. 2563

วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น. นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายสำราญ ชูสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางชยาภรณ์ ผอมจีน พัฒนาการอำเภอเมืองระนอง ติดตามผลความก้าวหน้าและร่วมมือร่วมแรงขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม “โคก หนอง นา โมเดล” และครัวเรือนปลูกผักสวนครัว

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย muangranong วันที่ 29 ม.ค. 2563

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระนอง รับการติดตามงานยุทธศาสตร์ ครัวเรือนเป้าหมายกิจกรรม “โคก หนอง นา โมเดล” และครัวเรือนปลูกผักสวนครัว พื้นที่อำเภอเมืองระนอง

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย muangranong วันที่ 25 ต.ค. 2562

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระนอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย muangranong วันที่ 02 มี.ค. 2563

วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น. นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายสำราญ ชูสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางชยาภรณ์ ผอมจีน พัฒนาการอำเภอเมืองระนอง ติดตามผลความก้าวหน้าและร่วมมือร่วมแรงขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม “โคก หนอง นา โมเดล” และครัวเรือนปลูกผักสวนครัว

@@>>สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระนอง✍ >>วั [...]