นายนพพงศ์ หวานสนิท

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองระนอง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนอง