(ก.ย.19/61) เปิดงาน OTOP นวัตวิถีสุดยอดของดีวิถีเมืองแพร่

💥 💥 💥จังหวัดแพร่ เปิดงาน “OTOP นวัตวิถี สุดยอดของดี วิถีเมืองแพร่”
🎉 🎉 🎉วันที่ 20 กันยายน 2561 นายวิทูล ชำนาญ พัฒนาการอำเภอเมืองแพร่ พร้อมทีมงาน ร่วมพิธีเปิดงาน “OTOP นวัตวิถี สุดยอดของดี วิถีเมืองแพร่” และมอบโล่เกียรติคุณชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัด แก่บ้านดอนทราย ม.7 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง และบ้านถิ่นใน ม.11 ต.บ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ , มอบใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 30 หมู่บ้าน ณ ลานข้างโฮมโปร อำเภอเมืองแพร่ โดยมีนายวิเชียร อนุสาสนนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงาน และนายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดแพร่ กล่าวรายงาน
🤗 🤗 🤗กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการและการสาธิตหมู่บ้านท่องเที่ยวนวัตวิถี 32 หมู่บ้าน , การจัดแสดงนิทรรศการและการสาธิตผลงานขององค์กรสตรี และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี, การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่มีคุณภาพ ของจังหวัดแพร่ ,การจัดโซนอาหารพื้นถิ่น/OTOP ชวนชิม มีคุณภาพจากผู้ประกอบการทั้งในจังหวัด และต่างจังหวัด ในราคายุติธรรม ,การจัดแสดงมินิคอนเสริ์ตของศิลปิน, การแสดงศิลปวัฒนธรรมของหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี และกิจกรรมของสตรีตลอดงาน
🎉 🎉 🎉 การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ หอการค้าจังหวัดแพร่ เครือข่าย OTOP จังหวัดแพร่ และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแพร่ 🎉 🎉 🎉

(Visited 29 times, 1 visits today)