(ก.ย.13/61) ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีบูรณปฏิสังขรณ์

🔊วันที่ 15 กันยายน 2561
👨นายวิทูล ชำนาญ พัฒนาการอำเภอเมืองแพร่ 👨‍👩‍👧‍👦พร้อมทีมงาน เข้าวัดปฏิบัติธรรมนำสุข และร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระประธาน “หลวงพ่อ ฤา” และอุโบสถน้อย ณ วัดเหมืองค่า หมู่ที่ 6 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ยอดทำบุญเป็นจำนวนเงิน 999,999 บาท
➡️รวมกับยอดชาวบ้านบริจาค รวมเป็นเงินทั้งสิน 1,045,994 บาท
👨‍💼โดยมีนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีฯ
🎋ทั้งนี้มีผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ข้าราชการ และคณะศรัทธาตำบลเหมืองหม้อ เข้าร่วมพิธี

(Visited 13 times, 1 visits today)