(ก.พ.13/61) ประชุมประจำเดือน จนท.พช. 2

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายวิทูล ชำนาญ พัฒนาการอำเภอเมืองแพร่ ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อมอบนโยบายและติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรมงานพัฒนาชุมชน ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่

 

(Visited 32 times, 1 visits today)