(ก.พ.12/61) ร่วมตอนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะ อบต.มวกเหล็ก

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวมณฑา แก้วชัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ ร่วมตอนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็กตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำกลุ่มองค์กรในเขตพื้นที่ตำบลมวกเหล็ก หลักสูตร แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพบ้านทุ่งโฮ้ง

(Visited 26 times, 1 visits today)