โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี : กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว(วัดเขารูปช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลดงป่าคำ)

วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิจิตร ดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี : กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจัดทำแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมขนท่องเที่ยว เพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้และวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนค้นหาของดีเพื่อต่อยอดและทำความเข้าใจถึงกระบวนการของดำเนินการเกี่ยวกับ OTOP นวัตวิถี(วัดเขารูปช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลดงป่าคำ) โดยมีท่านพจน์ หรูวรนันท์ นายอำเภอเมืองพิจิตร มอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัติวิถี ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลดงป่าคำ

(Visited 31 times, 1 visits today)