ศึกษาดูงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชุมชนด้านการท่องเที่ยว

สพอ.เมืองพิจิตร นำกลุ่มเป้าหมายศึกษาดูงาน จ.นครปฐม (บ้านศาลาดิน ศูนย์เรียนรู้ ปิยะชนก ตลาดน้ำดอนหวาย พระปฐมเจดีย์ ) ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชุมชนด้านการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 จำนวน 3 รุ่น คือ ชุมชนรถไฟ ต.ในเมือง /บ้านเขารูปช้าง ต.ดงป่าคำ และบ้านดงป่าคำ ม.8 ต.ดงกลาง

(Visited 18 times, 1 visits today)