โครงการขยายผลศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร

วันที่ 29-31 มกราคม 2561 นางสาวบัวทอง วิลาเลิศ พัฒนาการอำเภอเมืองพิจิตร มอบหมายให้นางสาวอิสริยาภรณ์ ไพเราะ พร้อมด้วยแกนนำหมู่บ้าน หมู่ 4 ตำบลดงกลางและหมู่ 3 ตำบลท่าฬ่อเข้าร่วมอบรมตามโครงการขยายผลศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร อำเภอบางมูลนาก และจุดขยายผลศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธรบ้านหนองจิกสี หมู่ 9 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

(Visited 22 times, 1 visits today)