กิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 49 ปี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

วันที่ 27 มกราคม 2561 นางสาวบัวทอง วิลาเลิศ พัฒนาการอำเภอเมืองพิจิตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและผู้นำ อช อำเภอเมืองพิจิตร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 49 ปี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน และร่วมแสดงความยินดีกับผู้นำ อช ที่รับมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติอาสาพัฒนาชุมชนที่เสียสละเพื่อส่วนรวม โดยกิจกรรมมีการทอดผ้าป่าสามัคคีอาสาพัฒนาชุมชน ตามโครงการรวมพลัง อช. สานต่อที่พ่อทำ ด้วยใจอาสา และพัฒนา ทำความสะอาด ณ บริเวณบึงสีไฟ อำเภอเมืองพิจิตร

(Visited 15 times, 1 visits today)